SKOOLWAPEN EN LEUSE

 

 ONTWERPER: Dr. C. Pama

SIMBOLE

Hoewel letters nie in wapens gebruik word nie, is daar in Europa, en veral in Duitsland, die neiging om 'n heraldiese figuur te gebruik wat sprekend is en aan 'n letter herinner. Om hierdie rede is die skild hoekig in drie verdeel, wat 'n soort M (Mikro) voorstel. Hieraan is 'n skildhoof toegevoeg en daarop 'n skryfveer (verwysing na die skrywersberoep van Mikro) en twee heraldiese fonteine ('n toespeling op die naam "Cuylen").  

LEUSE (WAPENSPREUK)

By die leuse, nl. WERK EN SKEP, is aan Mikro gedink. Dit bevestig die groot waarheid dat geen skepping, van watter aard ook al, tot stand kom tensy dit voorafgegaan word deur harde werk nie.  

DIE SKOOLLIED

Werk en skep, Werk en skep
Dis die leuse van ons skool
Met ons visiere vér gestel
wil ons elke skooldag nader.
Dat ons aan ons leuse
reg kan laat geskied.
Mikro, wat 'n voorreg
om by jou my jare te kan deurbring.
Waar ek gaan of my begewe
Wil ek trots opreg en eerlik
my beskeie deeltjie bydra
tot ons leuse werk en skep.