LAERSKOOL MIKRO - MAKRO AKADEMIE

  

Voorskool Gr. R
Grondslagfase Gr. 1 – 3
Intermediêre fase Gr. 4 – 6
Senior fase Gr. 7

Die skool se onderrig word deurgaans gebaseer op die Uitkoms-baseerde onderrigmodel soos deur die Nasionale regering goedgekeur en voorgeskryf word.
 
Aangesien daar nie voldoende handboekreekse vir die onderskeie leerareas beskikbaar is nie, word ons onderrig in die Intermediêre- en Senior fase geskoei op die inhoude wat uit twee verskillende module-reekse en verskeie handboeke saamgestel word.
 
Die toepassing van uitkomsbaseerde onderrig bring mee dat onderrig nou meer as ooit tevore inskakel by die woorde van Langenhoven wat as volg lui:

"Geleerdheid is die opleiding vir ‘n ambag; opvoeding is die opleiding vir die gebruik van die ambag."
 
Mikro se opvoeders se missie is om elke leerder te help om voorbereid te wees vir hulle toekoms en daarom word daarna gestreef om voldoende leerinhoude aan te leer wat met die gepaardgaande vaardighede en gesindhede demonstreer kan word.
 
Al die leerareas wat deur die Nasionale Onderwys voorgekryf is, word onderrig. Om daarby aan te sluit word verdere kurrikulum-aktiwiteite ook bygevoeg soos die deelname aan die jaarlikse nasionale AMESA-Wiskunde Olimpiade. Binne die skool word leerders ook weekliks blootgestel aan algemene kennistoetse oor relevante gebeure, nasionaal en internasionaal.
 
Aangesien navorsing ´n wesenlike deel van ons leerders se onderrig vorm, word hulle ook onderrig in die gebruik van ons inligtingsentrum waar hulle boekbronne asook ´n rekenaarnetwerk het waaruit die inligting verkry kan word.
 
Binne die rekenaaromgewing word die leerders in hul laerskoolloopbaan blootgestel aan opleiding in Word, Excel, E-pos, gebruik en die benutting van die Internet (ons het ook ons eie intranet en webtuiste) ten einde werkopdragte sinvol te skep.